Borovica - Zirbe

Dýhy

Borovica - Zirbe

Iné označenie
Zirbe, Pinus Cembra, Zirbelkiefer, Pin Cembro, Zirbe, Cembra Pine, Cirbolya antik, Cedr sybersyjski, Кедър, Bor, borivice limba, Bor, Zambru antic, Borovica - Zirbe, Cemprin, Bor, Цирбе -альп. сосна, cembro
Botanický názov
Pinus Cembra


401


474 m²


0,80 mm (265)
1,40 mm (54)
2,50 mm (58)
Maximálna šírka
44 cm
Maximálna dĺžka
510 cm
Minimálna šírka
8 cm
Minimálna dĺžka
100 cm

Top 3 dyhy Borovica - Zirbe

Plocha
474,33 m²
Hrúbka
0,80 mm
Číslo palety
4619
Číslo kmeňa
178621-01
Predaj po celých kmeňoch

Plocha
399,80 m²
Hrúbka
0,80 mm
Číslo palety
5059
Číslo kmeňa
178573-01
Predaj po celých kmeňoch

Plocha
337,77 m²
Hrúbka
0,80 mm
Číslo palety
5056
Číslo kmeňa
178032-01
Predaj po celých kmeňoch