COCO-Oak "Coffee"

Dýhy

COCO-Oak "Coffee"

Iné označenie
Quercus Robur, COCO-Eiche "Coffee", COCO-Oak "Coffee", COCO-Oak "Coffee", COCO-Eiche "Coffee", roble-COCO "coffee"
Botanický názov
Quercus Robur


18


643 m²


0,60 mm (5)
1,40 mm (3)
2,50 mm (1)
0,90 mm (5)
Maximálna šírka
45 cm
Maximálna dĺžka
394 cm
Minimálna šírka
10 cm
Minimálna dĺžka
120 cm

Top 3 dyhy COCO-Oak "Coffee"

Plocha
449,61 m²
Hrúbka
0,60 mm
Číslo palety
8247
Číslo kmeňa
485709-01
Predaj po celých kmeňoch

Plocha
245,12 m²
Hrúbka
0,60 mm
Číslo palety
1417
Číslo kmeňa
409260-01
Predaj po celých kmeňoch

Plocha
178,25 m²
Hrúbka
0,60 mm
Číslo palety
8247
Číslo kmeňa
492062-01
Predaj po celých kmeňoch