Cookies vodič

EU-pravila traže smernice od administratora Web stranica da svojim korisnicima daju uvid u način na koji se koriste cookies.

Sa ovom servisnom stranicom želimo u skladu sa tim zahtevom da iskoristimo priliku i bliže Vam objasnimo sve o toj temi i korišćenju cookies.

Verujemo da je važno zaštititi i pokazati kako ćemo koristiti i analizirati privatnost podataka. Molimo pročitajte naš dogovor o privatnosti.


Šta su tačno cookies?

Cookies su pozvane informacije koje su sačuvane od strane izveštajne jedinice pomoću pretraživača na hard disku ili u memoriji na PC / tabletu / Smartphonu web posetioca.

Oni su važni za pravilno funkcionisanje web stranice.


Kako se to događa?

Ova mala datoteka se preuzima kod prve posete web stranice putem Vašeg internet pretraživača. Kod pozivanja iste stranice više puta istim uređajem šalju se cookies i sačuvane informacije opet na web stranicu stvarajući prošlost (First Party Cookie) ili se šalju na drugu web stranicu kojoj pripada (Third Party Cookie).


Čemu služe cookies?

Ova tehnika se koristi prvenstveno kod kupovine u online trgovinama.. Primeri za specifičnu upotrebu cookies je kod čuvanja podataka ili prijave, te kod popunjavanja obrazaca gde unapred pamti popunjena polja obrasca. Cookies se takođe mogu koristiti za obradu statističkih podataka kod optimizacije web stranice ili personalizacije sadržaja koji je prilagođen Vašim interesima.

 

Koje vrste cookies postoje?

U zavisnosti od prirode njihove funkcije i načina njihovog korišćenja cookies su podeljeni u četiri kategorije:

1. Osnovno neophodni cookies
2. Snaga - cookies
3. Funkcionalnost - cookies
4. Analiza - cookies


Koliko dugo će podaci biti sačuvani?

U zavisnosti od potreba funkcionalnosti dužina čuvanja varira:

1. Kratkotrajni cookies („Session Cookies“)
2. Dugotrajni cookies („Persistant Cookies“)

Vreme čuvanja na taj način može biti nekoliko sekundi do nekoliko godina.Vi, kao internet korisnik imate mogućnost u bilo koje vreme putem pretraživača (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera, itd) preko postavki u Vašem sistemu o cookies odlučivati i određivati trajanje.


Upravljanje cookies u Vašem pretraživaču

Kako pretraživač koristi cookies? Kako ih blokirati ili brisati, napraviti u Vašem meniju? Upravljanje cookies omogućavaju Vam manje više svi pretraživači, prihvatanje ili odbijanje svih cookies, ili prihvatanje samo određene vrste cookies.

Takođe, možete da podesite budete svaki put upitani da li želite da se cookies sačuvaju. Isto tako, vrlo je jednostavno izbrisati cookies koji su već sačuvani u pretraživaču na Vašem uređaju. Budući da je postupak za svaki pretraživač drugačiji, preporučujemo da koristite funciju pomoći gde su objašnjeni potrebni koraci.

Kod mnogih pretraživača postoji mogućnost surfovanja "bez traga". U tom slučaju pretraživač će automatski izbrisati sve privremene datoteke nakon Vaše online posete (kao i cookies).


Ove cookies koristimo


First part cookies

Name Purpose Category
ASP.NET_SessionId Stores information from application about current session Functionality
.AspNet.ApplicationCookie Stores information about login status Functionality
_AuthProviderState Single-Sign-On-Functionality to AuthenticationProvider Functionality
ARRAffinity The application is provided on multiple servers. To ensure that the user of the page is directed to the same server as in the first request, this cookie is used. Functionality
vw-cookie-accepted Cookie information cookie. Functionality

Third part cookies

Name Purpose Category
_ga and_gat

Cookies required for the use of Google Analytics.
More information

Analytics & Targeting
ai_session and ai_user Session- and User-Cookie for Application-Insights Analytics